Клиенти

 „Свободна зона- Видин” ЕАД има сключени дългосрочни договор за наем на складови и производствени площи  с редица световно известни фирми в областта на мостостроенето, логистиката, транспорта и търговията.